Impresszum

MNB azonosító: 23011104
iroda: 1034 Budapest, San Marco utca 19. I.emelet 1.
cégjegyzékszám: 01-10-142516
adószám: 32380743-2-41
statisztikai számjele: 32380743-6619-114-01
e-mail: info@portfolife.hu
tel.: +36 70 631 5834

 

Pénzforgalmi jelzőszám:
CIB Bank Zrt. – IBAN: HU55 1070 0134 7457 8627 5110 0005

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: BlazeArts Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-389087
Adószám: 12539833-2-43
Közösségi adószám: HU12539833

 

Kamarai Tagság: Pest megyei Ipar Kamara

 

A Portfolife Tanácsadó Zrt. a Partner Bank AG függő ügynöke. Vonatkozó MNB nyilvántartás ellenőrzése ITT
A Portfolife Tanácsadó Zrt. a felügyelet által – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 CXXXVIII. tv. (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tevékenység és a 111§ (2) bek. a) alpontjában meghatározott Ügynöki minőségben folytatandó.
A Portfolife Tanácsadó Zrt. 100%-ban magyar magánszemélyek tulajdonát képezi, pénzintézet nem rendelkezik tulajdonosi vagy egyéb befolyással.

 

A Portfolife Tanácsadó Zrt. weboldalának teljes tartalmát M1300843/8 ügyiratszám alatt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. július 29-én a 211 211 lajstromszám alatt védjegyként lajstromozta. A lajstromozás azonnal meghirdetésre került a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

 

A Portfolife Tanácsadó Zrt-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv.) 68.par. (6) bekezdése alapján a NAIH-86539/2015 számon nyilvántatásba vette.