Tartós befektetési számla: adómentes hosszú távú megtakarítási forma

Tartós befektetési szerződés, COVID-19, koronavírus, korona

Tartós befektetési számla: adómentes hosszú távú megtakarítási forma

Már 2010 óta elérhető a tartós befektetési szerződés a magánszemélyek részére, melynek lényege, hogy hosszú távú megtakarításnál az előírt feltételek megléte esetén mentesülni lehet a kamatadó és az EHO alól.

A tartós befektetési szerződés konstrukciója a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA törvény) 67/B. paragrafusában található meg.

A tartós befektetési szerződés lényege, hogy az a természetes személy, aki ilyen számlán helyezi el megtakarításait, a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, részben vagy egészben mentesül a kamatadó és az egészségügyi hozzájárulás alól. A konstrukció célja az öngondoskodás és a hosszú távú megtakarítások ösztönzése.

Ezt a célt a tartós befektetési számlákon lekötött összegből származó jövedelemre vonatkozó – a lekötés időtartamától is függő – kedvezményes adókulcsok alkalmazásával lehet a jogszabályi rendelkezések betartásával elérni.

Tartós befektetési számla (TBSZ)

Tartós befektetési szerződés befektetési szolgáltatóval, illetőleg hitelintézettel köthető. Ez a szerződés típus kifejezetten arra vonatkozik, hogy a felek a tartós befektetésből származó jövedelem tekintetében az SZJA tv. 67/B. paragrafusában foglalt adózási szabályokat alkalmazzák.

A szerződés kétféle lehet:

1. betéti típusú: ahol a befektetett összeg kamatozó bankbetétben, takarékbetétben kerül elhelyezésre,

2. portfólió típusú: ahol a befektetett összeg ellenőrzött tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre és olyan pénzügyi eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy) vonatkozó megbízások teljesítésére használható fel, amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne.

A két számlatípus között nincs átjárhatóság, tehát vagy értékpapírok, vagy betétek lehetnek a számlán a nyilvántartott megtakarítások.

Korlátozások:

Mivel a befektetési szolgáltató betétgyűjtési tevékenységet nem végezhet, ezért vele betéti típusú tartós befektetési szerződés nem köthető. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel a fenti két célra egyaránt egy-egy tartós befektetési szerződés köthető. Más tekintetben a magánszemély ilyen szerződéseinek száma nem korlátozott.

2014. január 1-től az SZJA tv. lehetővé tette, hogy a magánszemély a tartós befektetési számláját a lekötési időszak megszakítása nélkül egyik befektetési szolgáltatótól, illetve a hitelintézettől a másikhoz helyezze át.

A lekötött pénzösszeg

Tartós befektetési számlát bárki nyithat, aki erre vonatkozóan valamely szolgáltatóval szerződést köt és vállalja, hogy a számla megnyitásakor minimum 25 000 Ft-ot befizet.

A befizetést fő szabály szerint pénzben kell teljesíteni, ez történheti készpénzben vagy átutalással. Kivétel: befizetésnek minősül, ha a magánszemély TBSZ alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját (NYESZ) megszünteti, és az ott elhelyezett összeget a TBSZ számlára átvezetteti. Fontos tudni, hogy az SZJA törvény alapján a NYESZ megszüntetésének, vagyis az átalakítás évében és az azt megelőző évben a nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalt adójóváírásoknak megfelelő összeget 20%-kal növelten kell az adóbevallásban bevallani és megfizetni.

Időtartamok

A szerződés időtartama két részre bontható.

A számlanyitás éve a „felhalmozási” időszak, mely során a megtakarításainkat a számlára befizethetjük. A „felhalmozási” időszak minden esetben a számlanyitás évének utolsó napjáig tart. Ez azt jelenti, hogy ha például valaki 2016. március 1-én nyit számlát, akkor számára a felhalmozási időszak 2016. december 31-én véget ér. A tartós befektetési számlára befizetés csak a nyitás évében teljesíthető. A számlanyitáshoz szükséges minimális 25 000 Ft-os összegen kívül további pénzeszközök – egy összegben vagy részletekben – megkötés nélkül helyezhetők el a nyitás évében.

A „felhalmozási” időszak lejárta után (következő év január 1-től) indul a lekötési időszak, melynek hossza 3 vagy 5 naptári év lehet.

A lekötési időszak alatt a számlára befizetés nem teljesíthető, értéke csak a kamatok vagy hozamok jóváírásával növelhető. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy értékpapír

számla esetén a számlán nyilvántartott eszközök/értékpapírok hozama negatív is lehet, vagyis a lekötési időszak végén a számlán elhelyezett pénznél kevesebbet kapunk vissza.

A tartós befektetési szerződésből származó jövedelem – lekötési hozam

Tartós befektetésből származó jövedelem a lekötési hozam (a magánszemélyt a lekötés megszűnésekor, megszakításakor megillető bevételnek a lekötött pénzeszközt meghaladó része). A bevételből árfolyamnyereségnek számító rész [SZJA tv. 67/A. § (9) bekezdés] nem tartozik a TBSZ-ből származó jövedelem alá.

A lekötési hozam megállapítására a TBSZ megszűnésekor vagy megszakításakor kerülhet sor.

Adózás, adómentességek

A lekötési időszak lejártát megelőzően a tartós befektetési számláról való bármekkora összegű pénzkivétel minden esetben a számla megszűnéséhez vezet. A számlán lévő összeg átvezetésre kerül egy normál bank- vagy értékpapírszámlára.

Ebben az esetben a kamatadó 15% SZJA-ból és 6% EHO-ból áll a legtöbb esetben. Kivételt képeznek ez alól az állampapírok, valamint az olyan befektetési alapok, amelyek legalább 80%-ban állampapírt tartanak. Ezeken a papírokon a kamatadó után nem kell 6% EHo-t fizetni, így a teljes kamatadó csak 15% lesz 2016-tól.

A hároméves lekötési időszak végén kérhető először a teljes (ekkor a számla megszűnik), illetve részösszeg kifizetése a korábban ismertetett adózási feltételekkel. Részösszeg kifizetése esetén, a ki nem fizetett összeg (minimálisan 25 000 Ft) futamideje további két évre meghosszabbodik, a számla tovább „él”.

Mikor letelik a három év, csökken az adókulcs: nem kell EHO-t fizetni, és az SZJA 10%-ra csökken. Itt tehát nem változik az adózás 2016-tól, a teljes hozamra 10% kamatadót kell fizetni.

Az ötéves lekötési időszak végén, a megtakarítás részben vagy egészben felvehető, illetve új szerződés keretében ismételten befektethető.

A TBSZ tehát a gyűjtőév + 5 év lejárta után lesz teljesen kamatadó-mentes.

Jövedelem megállapítása, bevallása

A tartós befektetési számlával kapcsolatosan esetlegesen keletkező adóköteles jövedelmekről a számlavezető intézmény csak igazolást állít ki a jövedelem keletkezését követő év február 15-ig, amely alapján a magánszemélynek kell az adókötelezettségét bevallania, és az adót befizetnie.

 

FORRÁS: https://ado.hu/rovatok/ado/tartos-befektetesi-szerzodes-adomentes-hosszu-tavu-megtakaritasi-forma