Állampapír állomány kezelése Tartós Befektetési Számlán

tartós befektetési számla, COVID-19, koronavírus, korona

Állampapír állomány kezelése Tartós Befektetési Számlán

Tartós Befektetési Számlát azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik hosszabb távra tervezik befektetni pénzüket, – legalább három évre keresnek megtakarításaik számára kedvező lehetőséget.

Ügyfeleink, tartós befektetési állományuk kezelésére WebKincstár, illetve MobilKincstár és/vagy TeleKincstár szolgáltatásunkat is igénybe vehetik.

Tartós Befektetési Számla (a továbbiakban: TBSZ) legfontosabb jellemzői

A tartós befektetés kezelésének időszakai:

  • gyűjtési időszak (gyűjtőév); a szerződéskötéstől a szerződéskötés évének utolsó napjáig tart. Ez alatt az időszak alatt bármikor lehet befizetéseket teljesíteni a szerződés alapján megnyitott TBSZ-re bármekkora összegben azzal, hogy a gyűjtési időszak lezárásakor a számla egyenlegének el kell érnie a minimum 25.000,- forintot vagy ennek megfelelő pénzösszeget.
  • a lekötési időszakban a TBSZ-re befizetés már nem teljesíthető, a számlán lévő megtakarítás csak az esedékesség (kamat) összegével nőhet. A lekötési időszak hossza az ügyfél választásától függően 3 vagy 5 év. A lekötési időszakban a számláról történő átutalásra, vagy készpénz felvételre adott rendelkezés a lekötést megszakítja, a TBSZ megszűnését eredményezi.

A tartós befektetési szerződés 3 éves lekötési időszakkal indul, melynek kezdő napja a szerződés megkötésének évét követő év első napja, utolsó napja az ettől a naptól számított harmadik naptári év utolsó napja.

3 éves lekötési időszak további 2 évvel bármikor, de legkésőbb a 3 éves lekötési időszak utolsó munkanapján meghosszabbítható.
A 3 éves, illetve 5 éves lekötési időszak utolsó napját megelőző 30. naptári naptól legkésőbb a 3 éves, illetve 5 éves lekötési időszak utolsó munkanapjáig kizárólag személyesen a számlatulajdonos által adható rendelkezés a lekötési állomány, illetve a számlán lévő pénzösszeg részkivételére, illetve átvezetésére vonatkozóan.

A 5 éves lekötési időszak utolsó napját megelőző 30. naptári naptól legkésőbb az 5 éves lekötési időszak utolsó munkanapjáig kizárólag személyesen a számlatulajdonos által adható rendelkezés, a teljes , illetve az 5 éves részkivétel mértékével csökkentett lekötési állomány átvezetésére vonatkozóan.

A 3 éves lekötési időszak leteltét követően megszűnő tartós befektetéssel elért jövedelem után a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti kedvezményes mértékű, jelenleg 10%-os jövedelemadót kell fizetni. A számlán lévő lekötési állomány jövedelme további 2 év letelte után az Szja tv. alapján adómentessé válik, ebben az esetben a jövedelemadó mértéke 0%.

A TBSZ-n kezelt jövedelemadó bevallása és megfizetése a TBSZ számlatulajdonos ügyfél kötelezettsége, melyhez a Kincstár, a lekötési állomány megszakításakor, vagy a 3, illetve 5 éves lekötési időszak végét követő év január 31. napjáig igazolást állít ki és – amennyiben az ügyfél ettől eltérő értelmű rendelkezést nem adott – küld meg.

A devizában kibocsátott állampapírok jövedelemadó igazolásán feltüntetett összegeket a Kincstár a kibocsátás devizanemében állapítja meg. Euróban kibocsátott állampapírok esetében a jövedelemadó forintra való átváltása és bevallása az ügyfél kötelezettsége.

A TBSZ nyitás és vezetés főbb feltételei

  • TBSZ-t, a Kincstárnál értékpapír nyilvántartási-számlával rendelkező magánszemély ügyfeleink nyithatnak, gyűjtőévi befizetésként minimálisan 25.000,- forint értékű pénzösszeg befizetésével, átutalásával, illetve bankkártyás fizetéssel.
  • forintban kibocsátott állampapírok forint vételárának átutalását a TBSZ egyedi pénzforgalmi jelzőszáma javára kell kezdeményezni. A közlemény rovat első 8 karakterén kérjük, minden esetben tüntesse fel a jogosult TBSZ számát, utána pedig a számlatulajdonos nevét. A TBSZ egyedi pénzforgalmi jelzőszámát munkatársaink telefonon a Központi Ügyfélszolgálaton keresztül vagy személyesen bármelyik állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton megadják Önnek 8 számjegyű értékpapír nyilvántartási-számla szám ismeretében azonosítást követően. A Kincstár azon összeget, amely jogcím nélkül, megbízás hiányában érkezik a számla javára, az ügyfél nem kamatozó pénzszámláján írja jóvá.
  • devizában kibocsátott állampapírok vételárának átutalással történő kiegyenlítése a forint átutalástól eltérő, melyről a kapcsolódó Speciális Szerződési Feltételek ad felvilágosítást.
  • TBSZ-n meglévő állampapír állomány nem vezethető át.
  • A Kincstárnál nyitott TBSZ-re transzferálható más befektetési szolgáltatónál megszűnő Nyugdíj-előtakarékossági számla állampapír állománya, amelyről az Ügyfél 30 napon belül köteles igazolást benyújtani.
  • A számlán lévő állampapírra fizetendő kamat, illetve a tőke és kamat/hozam összege a TBSZ-n újra befektethető.
  • A 3 éves, illetve 5 éves lekötési időszak végén a lekötési állományból részösszeget lehet felvenni, mely ebben az esetben nem minősül a lekötés megszakításának és nem eredményezi a TBSZ megszűnését. A számlán a részkivételt követően minimálisan 25.000,- forint értéknek megfelelő értékű állománynak vagy pénzösszegnek kell maradnia.
  • Az 5 éves lekötési időszak utolsó napját megelőző 30 napban lehetőség van olyan megbízást adni, amellyel az ebben az évben nyitott új TBSZ-re állomány átvezetésre kerüljön.

TBSZ áthelyezése a lekötés megszakítása nélkül

A Szja tv. lehetővé teszi a TBSZ-ek egyik befektetési szolgáltatótól vagy hitelintézettől a másikhoz való, a lekötés megszakítása nélküli áthelyezését. A jogszabály rendelkezése értelmében a TBSZ-en nyilvántartott pénzügyi eszköz transzferálható (értékpapír állomány), illetve pénzeszköz átadása esetén ún. lekötési átutalás indításával átutalható.

A TBSZ Kincstárhoz történő áthelyezését az ügyfél az átadónál kezdeményezheti. Az ügyfélnek az átadó által kiállított és cégszerűen aláírt lekötési igazolást továbbítania kell a jóváírástól számított 15 naptári napon belül, illetve az ezen 15 naptári napon belül az adott lekötési állomány vonatkozásában esedékes első kamat- vagy tőkefizetés értéknapját megelőző értéknapig a Kincstár érintett állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatára, ellenkező esetben a Kincstár a teljes összeget (értékpapír állomány és pénzösszeg) visszautalja, illetve visszatranszferálja.

A Kincstár kizárólag forint és euró pénzösszeget, illetve az általa forgalmazott állampapírok tekintetében fogad TBSZ áthelyezést.

A Kincstár által vezetett TBSZ áthelyezését az ügyfél kizárólag személyesen kezdeményezheti a Kincstár bármelyik állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. Az áthelyezéssel kapcsolatos díjak, illetve költségek összegét az áthelyezésről adott rendelkezéssel egyidejűleg kell kiegyenlíteni (azok összege nem csökkentheti az áthelyezett lekötési összeget), illetve fedezetként a számlán biztosítani. Az áthelyezéssel a Kincstár által vezetett TBSZ megszűnik. Az áthelyezésre vonatkozó ügyfélrendelkezés a lekötési nyilvántartás szerinti pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét érinti. Az áthelyezett TBSZ-t fogadó szolgáltatónál (átvevő) a megszűnt számlával azonos évben nyitott TBSZ-re helyezhető át. A lekötési áthelyezésről a Kincstár Igazolást állít ki.

A jogszabályi rendelkezés értelmében a Kincstár kizárólag értékpapír jellegű tartós befektetési számlára ad át, illetve kizárólag értékpapír jellegű tartós befektetési számláról fogad tartós befektetést, a lekötés megszakítása nélkül.

NYESZ-ről transzfer, a Kincstár által kizárólagosan forgalmazott állampapírok visszaváltása céljából is érkezhet. A jövedelemadó mentesség érvényesítéséhez elengedhetetlen TBSZ nyitása még a transzfer indítása előtt. A szerződéskötéssel egyidejűleg az ügyfélnek a szolgáltató által kiállított igazolással igazolnia kell azt, hogy a transzferben feltüntetett állomány NYESZ-ről érkezik.

 

FORRÁS: https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allampapir_allomany_kezelese_tartos_befektetesi_szamla